Lezingen en workshops
Lezingen

Paul Moeyes is beschikbaar voor het houden van lezingen. Deze worden verzorgd door de Schrijvers Centrale. Uw aanvraag voor een lezing, prijsopgave en boekingen kunt u via de website van de Schrijvers Centrale doen.
Hieronder vindt u de lijst met titels en onderwerpen. Heeft u behoefte aan nadere informatie of speciale verzoeken? Mail mij.

LEZINGEN

Over en rond de Eerste Wereldoorlog 1914-1918

o Europese rivaliteit 1870-1920
o Nederland en de Frans-Duitse Oorlog 1870-1871
o Buiten schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918
o Buiten beeld: vrouwen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
o Nederland neutraal 1914-1918: 4 dilemma’s
o België en Nederland 1914-1918
o Belgische vluchtelingen in Nederland 1914-1918
o Het Nederlandse leger en de mobilisatie 1914-1918
o De Nederlandse oorlogsverslaggeving 1914-1918
o Nederlandse oorlogsromans 1914-1947
o De Eerste Wereldoorlog verbeeldt: tekeningen en foto’s uit geïllustreerde tijdschriften
o P.W.A. Cort van der Linden: premier in oorlogstijd 1914-1918
o Louis Raemaekers: kampioen van de geallieerde propaganda 1914-1918
o Het Sykes-Picot Verdrag 1916
o Het einde van de Eerste Wereldoorlog, november 1918
o De bijna revolutie van Troelstra, november 1918
o Keizer Wilhelm in Amerongen en Doorn, 1918-1941
o De oorlogsverzen en -memoires van Siegfried Sassoon (1886-1967)
o De Engelse soldaat-dichters 1914-1918
o Rudyard Kipling, ‘Mary Postgate’ (1915) en de Zeppelins
o E.M. Remarques Van het westelijk front geen nieuws (1929) & J.K. van Eerbeeks Lichting ’18 (1932)
o Pat Barker en de Regeneration-trilogie
o Philip Larkin, ‘MCMXIV’ & propaganda posters 1914-1918 

Over boeken en schrijvers

a. Jeugdliteratuur
• Lewis Carroll, Alice in Wonderland & Through the Looking Glass (1864/1871)
• Mark Twain, Tom Sawyer (1876)
• J.M. Barrie, Peter Pan (1904)
• Frances Hodgson Burnett, The Secret Garden (1911)
• William Golding, Lord of the Flies (1954)
• Salman Rusdhdie, Haroun and the Sea of Stories (2000)
• Mark Haddon, The Curious Incident of the Dog in the Night-Time (2003)
• Suzanne Collins, The Hunger Games (2008)

b. Romans
o Jane Austen, Pride & Prejudice (1813)
o Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847)
o Emily Brontë, Wuthering Heights (1847)
o Elizabeth Gaskell, North and South (1850)
o Charles Dickens, Great Expectations (1861)
o Edith Wharton, The House of Mirth (1905)
o F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (1925)
o Jeffrey Eugenides, The Virgin Suicides (1993)
o D.B.C. Pierre, Vernon God Little (2003) 

Drama, poëzie & schilderkunst

• Engelse pastorale poëzie en schilderkunst
• Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream & de Victoriaanse schilderkunst
• Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream & Romeo & Juliet (1597)
• Shakesepare’s sonnetten 18, 29, 30, 73, 130
• Andrew Marvell, ‘The Garden’ & ‘To His Coy Mistress’
• Een 18de eeuwse poëtische polemiek: Jonathan Swift, ‘The Lady’s Dressing Room’& Lady Mary Wortley Montagu, ‘The Reasons that Induced Dr. S. to write a Poem called "The Lady's Dressing Room"’ (1732/1734)
• Thomas Grey, ‘Elegy Written in a Country Churchyard’
• William Blake: ‘The Chimney Sweep’ poems & ‘London’
• William Wordsworth, ‘My Heart Leaps up’/ ‘I Wandered Lonely as a Cloud’/ ‘Sonnet Composed on Westminster Bridge, 1802’ & ‘The World is Too much with Us’
• John Keats, ‘La Belle Dame Sans Merci’ in de Victoriaanse schilderkunst
• Tennysons ‘The Lady of Shalott’ in de Victoriaanse schilderkunst
• Robert Browning, ‘My Last Duchess’ en Margaret Atwoods ‘My Last Duchess’
• Matthew Arnold, ‘Dover Beach’ & ‘The Buried Life’
• Matthew Arnold, ‘The Scholar Gypsy’ & ‘Thyrsis’
• Thomas Hardy, ‘The Darkling Thrush’ & ‘Drummer Hodge’ (c. 1900)
• T.S. Eliot, ‘The Love Song of J. Alfred Prufrock’ (1917) 

Korte verhalen

o Nathaniel Hawthorne, ‘Young Goodman Brown’ (1835)
o Edgar Allan Poe, ‘The Tell-Tale Heart’ (1843)
o Katherine Mansfield, ‘Bliss’ (1918)
o J.D. Salinger, ‘A Perfect Day for Banana Fish’ (1958)
o Angela Carter, ‘The Company of Wolves’ (1979)
o Margaret Atwood, ‘My Last Duchess’ (2006)

© Copyright 2023 Paul Moeyes - Alle rechten voorbehouden