Paul Moeyes

 Index

Fotos voor nieuwe editie Buiten Schot 26 9 2013 Michel de WaartIn 1993 I completed my PhD research on the writings of Siegfried Sassoon (1886-1967), which was later published in an British and American trade edition: Siegfried Sassoon: Scorched Glory (Macmillan/St Martin’s Press, 1997). In true Sassoon-fashion I had ‘stumbled’ (‘stumbling’ and ‘blundering’ are recurring words in Sassoon’s war writings) across his Sherston-trilogy in my first year at Amsterdam University. It led me to his war poetry, to other war poets, and to that whole historical & socio-cultural phenomenon: the Great War and its impact on British society.

It made me wonder what had happened in my own native country, the Netherlands, at the time. I knew it had remained neutral, but at school we had never been told anything about the period, and it seemed to me that in a country that was so near the battlefields of the Western Front and so close to two of the main warring nations, Britain and Germany, the war could hardly have passed unnoticed.

ReadMore

Buiten schot

Buitenschot, herziende uitgaveTerwijl Europa op de Franse en Vlaamse slagvelden op bloedige wijze kennismaakte met de moderne tijd, hield Nederland zich weliswaar in militair opzicht afzijdig maar speelde het een essentiële rol in de Duitse en Britse oorlogspolitiek. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland de belangrijkste doorvoerhaven en een onontbeerlijke handelspartner, voor de Britten de zwakke schakel in hun economische zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering zich verweren tegen de diplomatieke druk van de en partij zonder de andere te bevoordelen. Neutraliteit bleek een hoogst betrekkelijk begrip. Eerste-Wereldoorlogexpert Paul Moeyes werpt in Buiten schot licht op een veronachtzaamde periode in de geschiedenis van Nederland hij schetst het leven van alledag tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 en brengt het politieke gemanoeuvreer en gekonkel voor en achter de schermen op aanstekelijke wijze in beeld.

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com