Paul Moeyes

 Index

Publicaties

Boeken

April 1993: Siegfried Sassoon: Scorched Glory (x + 261 pp.) academisch proefschrift Universiteit van Amsterdam

Mei 1997: Siegfried Sassoon: Scorched Glory ; herziene en uitgebreide versie van proefschrift, xii + 296 pp., geïllustreerd (Basingstoke: Macmillan Press / New York: St. Martin’s Press, 1997)

Mei 2001: Buiten Schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918; 459 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, mei 2001)

  • Tweede druk, met correcties (paperback), 459 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, februari 2005)
  • Derde, herziene en uitgebreide druk (paperback), 544 pp., met z/w illustraties in de tekst en kleurkatern van 16 pp. (Amsterdam: de Arbeiderspers, maart 2014)
  • Vierde druk, november 2014.

November 2006: De Sterke Arm, de Zachte Hand: het Nederlandse leger en de Neutraliteitspolitiek 1839-1939; 583 pp., geïllustreerd (Amsterdam: de Arbeiderspers, 2006)

Mei 2014: Nederland Neutraal in de Eerste Wereldoorlog; 536 pp., geïllustreerd (Amsterdam: Boom, 2014). Met co-auteurs Wim Klinkert en Samuël Kruizinga. Auteur van het Voorwoord en de opstellen over Koningin Wilhelmina, Minister van Buitenlandse Zaken John Loudon en Telegraaf-hoofdredacteur J.C. Schröder.

Februari 2017: De Zwaardjaren: de verbeelding van het westelijk front 1914-1918; 448 pp., met ruim driehonderd illustraties in kleur & zwart-wit (Amsterdam: de Arbeiderspers, 2017)

November 2018: Het kleine Keizersdrama in Amerongen: keizer Wilhelm II op Kasteel Amerongen november 1918 – mei 1920; 128 pp.; geïllustreerd in kleur en zwart-wit (Amerongen: Stichting Kasteel Amerongen, 2018)

Te verschijnen:
December 2020: Vuistrecht en Wisselgeld: Nederland en de Frans-Duitse Oorlog 1870-71 (De Arbeiderspers)


Artikelen
Juli 1991: ‘Georgian Poetry’s False Dawn’ (over leven en werk van Rupert Brooke), in: Neophilologus vol. LXXV no. 3, pp. 456-469.

  • Herdrukt in: Thomas J. Schoenberg (ed.), Twentieth-Century Literary Criticism vol. 174 (Farmington Hills, Michigan: Thomson Gale, 2006), pp. 83-90.

Aug. 1994: ‘The Return to the Native: Time & Tradition in the Work of Philip Larkin’; in: In Black and Gold: Contiguous Traditions in Post-War British and Irish Poetry, C.C. Barfoot, ed. (Amsterdam: Rodopi, 1994), pp. 95-117

Jan. 1996: ‘The Eye of the Whirlwind: the Poetry of Alice Meynell’; in: Neophilologus vol. LXXX no. 1, pp. 149-159

Sept. 1996: Britain & America (Hogeschool voor Economische Studies syllabus t.b.v. Engeland- en Amerikakunde)

Dec. 2004 ‘De kleine man in de Grote Oorlog’ in Historisch Nieuwsblad december 2004, pp. 30-33.

Jan. 2005 ‘Een kwestie van vertrouwen: het conflict Snijders – De Jonge april - juni 1918’ in Armamentaria 39, pp. 8-33.

Nov. 2005 ‘De Nederlandse Missie in Albanië’ in Historisch Nieuwsblad nr. 9, pp. 54-58.

Jan. 2006 ‘Behouden Vaart: bij Antoon van Welies groepsportret “de Uitvoerende Commissie van de NOT in vergadering bijeen”’ in Bulletin Rijksmuseum jaargang 53, 2005/nr. 3, pp. 270-287.

Maart 2007 ‘Minister in Oorlog: Nicolaas Bosboom (1855-1937)’; in: M. Kraaijestein & P. Schulten (red.), Wankel Evenwicht: neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg: Aspekt, 2007), pp. 117-143.

Mei 2007 Lesbrief over de Eerste Wereldoorlog als achtergrondinformatie bij toneelvoorstelling ‘de Grote Oorlog’ van theatergroep Hotel Modern (Rotterdam).

April 2008 ‘Lloyd George: man van woorden én daden’ bijdrage in bundel Europese Liberale Kopstukken, Patrick van Schie (red.) (Amsterdam: Boom, 2008), pp. 97-119.

Juli 2008 ‘Minister van verzoening: P.W.A. Cort van der Linden (1846-1935)’ in Maarten, speciale uitgave van het Historisch Nieuwsblad juli 2008, pp. 54-59.

Mei 2011 ‘Neutral Tones: the Netherlands and Switzerland and their interpretations of neutrality 1914-1918’ in: Prof. dr. H. Amersfoort / prof. dr. W. Klinkert (eds.), Small Powers in the Age of Total War 1900-1940 (Leiden: Brill, 2011), pp. 57-84.

September 2013 ‘Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ (met Dr. Ron Blom) Archievenblad, september 2013.

September 2013 ‘Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog’ bijdrage in Studiebundel Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog.

Juni 2014 ‘Met kunst- en vliegwerk afzijdig’ - Hoofdartikel Elsevier-speciale editie Onze Eerste Wereldoorlog, pp. 8-19.

Aug. 2014 ‘Jupiter en de Stervelingen: de opperbevelhebber en de volksvertegenwoordiging 1914-1918’ – Militaire Spectator jaargang 183 nr. 7/8, pp. 336-348.

Sept. 2014 Bijdragen aan 1914-1918 online: International Encyclopedia of the First World War http://www.1914-1918-online.net :

  • ‘The Netherlands in WW1’ (met Prof. dr. W. Klinkert & Dr. S.F. Kruizinga)
  • Koningin Wilhelmina
  • P.W.A. Cort van der Linden
  • P.J. Troelstra
  • Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck

Sept. 2014 ‘Siegfried Sassoon: het reukflesje van het verleden’ – bijdrage aan essaybundel onder redactie van W. Melching et al. (Amsterdam: Nieuw Amsterdam), pp. 174-185.

Sept. 2014 ‘Oorlog en Neutraliteit’ – venster 35: De Eerste Wereldoorlog in: Roelof Bouwman (red.), De Canon der Nederlandse Geschiedenis (Amsterdam: Meulenhoff), pp. 149-152.

Mei 2017 ‘Nepnieuws van het westelijk front’ – hoofdartikel in Living History, speciale bijlage van het Historisch Nieuwsblad, pp. 4-6.

Februari 2018 ‘Alles of niets: het laatste Duitse offensief, voorjaar 1918’ - Historisch Nieuwsblad 2-2018, pp. 23-31.

Te verschijnen
Januari 2020 ‘Van kritische lezer tot volwaardig(er) burger’ Levende Talen Magazine, januari 2020


Recensies

‘Smoorverliefde paarden op het slagveld’ in: Historisch Nieuwsblad februari 2004, pp. 56-7 [bespreking van: Perry Pierik, Tannenberg: Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914 (Soesterberg: Aspekt, 2004); Luc de Vos, De Eerste Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2004); Modris Ekstein, Rites of Spring (Utrecht: Spectrum, 2004); Johan Meire, De Stilte van de Salient: de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog rond Ieper (Tielt: Lannoo, 2004)]

‘De totale oorlog’ in: Historisch Nieuwsblad mei 2004, p. 56 [bespreking van: J.H.J. Andriessen, De mythe van 1918 (Soesterberg: Aspekt, 2004); Hew Strachen, De Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Anthos / Standaard Uitg., 2004)].

‘Nationale Hartstochten’ in Historisch Nieuwsblad juli 2004, p. 56 [bespreking van: Stéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker, ’14-’18: de Grote Oorlog Opnieuw Bezien (Amsterdam: Mets & Schild, 2004); Ron Blom & Theunis Stelling Niet voor God en niet voor het Vaderland (Soesterberg: Aspekt, 2004)]

‘Wapenstilstand van twintig jaar’ Historisch Nieuwsblad nov. 2005, p. 63 [Een bespreking van: Margaret MacMillan, Parijs 1919 (Amsterdam: Mouria, 2005) & Rolf Schuursma, Vergeefs Onzijdig (Utrecht: Matrijs, 2005)]
‘Nederland neutraal’ Historisch Nieuwsblad september 2006, p. 56 [een bespreking van: Maartje M. Abbenhuis, The Art of Staying Neutral: the Netherlands in the First World War, 1914-1918 (Amsterdam University Press, 423 blz., € 39,50); Ismee Tames, Oorlog voor Onze Gedachten: oorlog neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat 1914-1918 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 300 blz., € 28,-)]

‘Achterkamertjespolitiek’, Historisch Nieuwsblad, december 2007, p. 69. [over Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935): minister-president van oorlogstijd (Amsterdam: Boom, 901 blz. € 49,50)]
‘Beeld uit de Eerste Wereldoorlog’, Historisch Nieuwsblad januari 2008, p. 79 [bespreking van 5 dvd box ‘De Loopgravenoorlog’ (House of Knowledge, € 39,99)]
Maartje Abbenhuis, The Art of Staying Neutral in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 2008, (internetversie) http://www.bmgn-lchr.nl/index.php/bmgn/article/view/6688/6742

‘‘Nederland kon Indië niet verdedigen’ [over Kees van Dijk, The Netherlands Indies in the First World War 1914-1918 (Leiden: KITLV Press, 2007) in: Historisch Nieuwsblad juni 2008, p. 71.
Over Ben Schoenmaker en Floribert Baudet, Officieren aan het Woord: de geschiedenis van “de Militaire Specatator” in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies nr. 25 (augustus 2009), pp. 58-60.

‘Kille vechtmachines versus Dienstweigeraars’ [over Adam Hochschild, Verzet en Eendracht: de Grote Oorlog 1914-1918] Historisch Nieuwsblad december 2011, p. 99-100.
‘Nederland en België in 1914’, [over Christopher Clark, Sleepwalkers (New York: Harper Collins, 2012); M. Verleyen & M. De Meyer, Augustus 1914: België op de vlucht (Antwerpen: Manteau, 2013); Pieter Serrien, Oorlogsdagen: overleven in bezet Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog (Antwerpen: Manteau, 2013) Nieuwe Liefde, zomer 2014.

‘Een kardinaal op het oorlogspad’, [over Jan de Volder, Kardinaal verzet: Mercier, de Kerk en de oorlog van 14-18 (Tielt: Lannoo, 2014). BMGN – Low Countries Historical Review. 132. (mei 2017). DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10348

‘Gelderland en de Eerste Wereldoorlog’ [over de bundel met die titel geredigeerd door Enne Koops, Jos van Raan en Henk van der Linden (Soesterberg: Aspekt, 2016)]. Numaga Jaarboek 2017 (Nijmegen: Van Tilt, 2017), 208-211.
‘Van Punch naar Poeh: bij wijze van recensie van het boek Shepard's War, samengesteld door James Campbell (LOM Art, 2015), 160 pp., geïllustreerd.’ Eigen website: https://www.moeyes.nl/nl/ – december 2018.

 

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com