Paul Moeyes

 Index

Reviews

Recensies
  1. ‘Smoorverliefde paarden op het slagveld’ in: Historisch Nieuwsblad februari 2004, pp. 56-7 [bespreking van: Perry Pierik, Tannenberg: Erich Ludendorff and the Defense of the Eastern German Border in 1914 (Soesterberg: Aspekt, 2004); Luc de Vos, De Eerste Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2004); Modris Ekstein, Rites of Spring (Utrecht: Spectrum, 2004); Johan Meire, De Stilte van de Salient: de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog rond Ieper (Tielt: Lannoo, 2004)]

  2.  ‘De totale oorlog’ in: Historisch Nieuwsblad mei 2004, p. 56 [bespreking van: J.H.J. Andriessen, De mythe van 1918 (Soesterberg: Aspekt, 2004); Hew Strachan, De Eerste Wereldoorlog (Amsterdam: Anthos / Standaard Uitg., 2004)].

  3. ‘Nationale Hartstochten’ in Historisch Nieuwsblad juli 2004, p. 56 [bespreking van: Stéphane Audoin-Rouzeau & Annette Becker,  ’14-’18: de Grote Oorlog Opnieuw Bezien (Amsterdam: Mets & Schild, 2004); Ron Blom & Theunis Stelling Niet voor God en niet voor het Vaderland (Soesterberg: Aspekt, 2004)]

  4. ‘Wapenstilstand van twintig jaar’ Historisch Nieuwsblad nov. 2005, p. 63 [Een bespreking van: Margaret MacMillan, Parijs 1919 (Amsterdam: Mouria, 2005) & Rolf Schuursma, Vergeefs Onzijdig (Utrecht: Matrijs, 2005)]

  5. ‘Nederland neutraal’ Historisch Nieuwsblad september 2006, p. 56 [een bespreking van: Maartje M. Abbenhuis, The Art of Staying Neutral: the Netherlands in the First World War, 1914-1918 (Amsterdam University Press, 423 blz., € 39,50); Ismee Tames, Oorlog voor Onze Gedachten: oorlog neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat 1914-1918 (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 300 blz., € 28,-)]

  6. ‘Achterkamertjespolitiek’, Historisch Nieuwsblad, december 2007, p. 69. [over Johan den Hertog, Cort van der Linden (1846-1935): minister-president van oorlogstijd (Amsterdam: Boom, 901 blz. € 49,50)]

  7. ‘Beeld uit de Eerste Wereldoorlog’, Historisch Nieuwsblad januari 2008, p. 79 [bespreking van 5 dvd box ‘De Loopgravenoorlog’ (House of Knowledge, € 39,99)]

  8. Maartje Abbenhuis, The Art of Staying Neutral in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) 2008, (internetversie)

  9. ‘Nederland kon Indië niet verdedigen’ [over Kees van Dijk, The Netherlands Indies in the First World War 1914-1918 (Leiden: KITLV Press, 2007) in: Historisch Nieuwsblad juni 2008, p. 71.

  10. Over Ben Schoenmaker en Floribert Baudet, Officieren aan het Woord: de geschiedenis van “de Militaire Specatator” in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies nr. 25 (augustus 2009), pp. 58-60.

Copyright from now until eternity Paul Moeyes

paul.moeyes@gmail.com